Niezatapialni Podaj Dalej
Niezatapialny Kanał RSS
Kontakt
Pytania do prawnika
iWebReader

Dla kogo karta parkingowa? 


Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, wydany 2 lata temu na stałe, ale bez określenia podlegania przepisom prawa o ruchu drogowym. Obecnie muszę dość często korzystać z rehabilitacji. Zaczęłam pytać o możliwość otrzymania Karty parkingowej. W Starostwie Powiatowym powiedziano mi, że chcąc ją uzyskać, muszę wnioskować o zmianę orzeczenia. W tym celu należy ponownie zebrać dokumentację medyczną, dostać się do specjalistów, czekać na komisję itd. Przy okazji dowiedziałam się, że gdybym miała niepełnosprawność orzeczoną przez ZUS, to nie byłoby problemu – czy naprawdę jest niemożliwe wydanie karty parkingowej, choćby na jakiś czas?

Mariola

Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na „kopertach”.  Kartę parkingową zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym może otrzymać każda posiadająca ważne orzeczenia: o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o lekkim stopniu niepełnosprawności, które w orzeczeniu posiadają kod R lub N. Osoby posiadające orzeczenia równoważne z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o przynależności do dawnej I lub II grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy) także mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej. Osoby posiadające orzeczenie równoważne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać kartę parkingową po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ograniczoną sprawność ruchową osoby niepełnosprawnej.

Zatem w Pani sytuacji karta parkingowa powinna być wydana, zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U.03.58.515. Osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej kierującej pojazdem samochodowym wydaje się kartę parkingową na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
Na marginesie należy wskazać art. 6b ust.3 pkt 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz. U. 1997 Nr 123 poz.776 gdzie jest mowa o lekkim stopniu niepełnosprawności. Niestety nie znalazłem ustawowej definicji obniżonej sprawności ruchowej, którą należałoby definiować jako dysfunkcję narządu ruchu (wrodzoną lub nabytą).

Dariusz Wilczewski


Źródło: Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U.03.58.515

Chcesz zadać pytanie naszemu prawnikowi? Prześlij je na adres: prawnik@podajdalej.lm.pl.
Odpowiedź zamieścimy na naszym forum.


Użytkownik:
Hasło:
Zapomniałem hasła       Rejestracja